در ادامه مجموعه ای از جملات کوتاه (قصار) و پر معنا، برگرفته از کتب استاد شهید آیت الله مطهری را مشاهده بفرمایید؛ 

این مجموعه به مرور زمان به روز می شود.