معرفی کتاب حماسه حسینی ج۱ و ج۲

حماسه ی حسینی مجموعه ای است مشتمل بر کلیه ی سخنرانیها و یادداشتهای استاد شهید آیت الله مطهری درباره حادثه کربلا. جلد اول این مجموعه شامل سخنرانیهاست.

این کتاب شامل هفت فصل است.