کتاب ارزشمند آینده انقلاب اسلامی ایران، اثر فیلسوف و ایدئولوگ بزرگ

استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری


آینده انقلاب اسلامی ایران

   این کتاب شامل مجموعه سخنرانیها و مصاحبه های استاد شهید درباره انقلاب اسلامی ایران است که بخش اعظم آن در فاصله زمانی پیروزی انقلاب اسلامی تا شهادت آن عالم ربانی ( یعنی دو ماه و بیست روز) انجام شده است. بخش عمده این کتاب قبلاً به صورت کتابهای پیرامون انقلاب اسلامی و پیرامون جمهوری اسلامی منتشر شده است. در این کتاب موضوعاتی از قبیل ... آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، استقلال فرهنگی و ولایت فقیه مطرح و به بهترین نحو ممکن تحلیل شده است، به طوری که می توان ادعا کرد در خصوص مسائل فکری مربوط به انقلاب اسلامی کتابی به جامعیت و عمق این کتاب یافت نمی شود.


    دو سخنرانی از این مجموعه که در زمان اوج نهضت اسلامی ایراد شده، تحت عناوین اهداف روحانیت در مبارزات و مفهوم آزادی عقیده، بخش اول و دوم این کتاب را تشکیل می دهند. بخش سوم این کتاب، تحلیل انقلاب اسلامی نام گرفته که مجموع دو سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ آن متفکر شهید است. بخش چهارم کتاب، مجموع سخنرانی های آن استاد شهید با موضوع آینده انقلاب اسلامی ایران است که شامل هفت سخنرانی است. بخش پنجم این کتاب نیز درباره جمهوری اسلامی است که شامل یک مصاحبه مطبوعاتی و سه مصاحبه تلویزیونی است.


    کتاب آینده انقلاب اسلامی ، شهید مطهری حاوی نکات بسیار ارزشمندی پیرامون انقلاب اسلامی و آرمانها و افق نگاه ان است ... بخشی از ان : به باور ایشان، ما معتقدیم حرکت جوامع و حرکت انسانها به سوی استقلالِ هر چه بیشتر فکری و آزادی بیشتر از جبر محیط طبیعی و محیط اجتماعی و وابستگی بیشتر به ایمان و ایدئولوژی است و البته ما آینده را پیش بینی می کنیم که آینده بشریت آینده جامعه توحیدی است؛ جامعه توحیدی، هم به مفهوم فکری واعتقادی و هم به مفهوم اجتماعی...


   کتاب مذکور شامل متن آخرین سخنرانی‌های ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که به همین دلیل دارای اهمیت و جذابیتی ورای سایر کتب این شهید بزرگوار است؛ چرا که در آن آخرین نظرات شهید مطهری در مورد مسائل اولیه انقلاب و آنچه که در آینده انقلاب اسلامی، برای تبیین و تحکیم و رشد آن لازم الاجراست بیان شده است. در این کتاب استاد شهید ابتدا با بیان اهداف روحانیت در مبارزات، به تبیین تفاوت‌های انقلاب اسلامی با سایر نهضت‌های قرن اخیر ایران پرداخته‌اند. سپس تحلیل انقلاب ایران و شباهت‌های آن با انقلاب حضرت رسول را بیان فرموده‌اند و در بخش چهارم، آینده انقلاب اسلامی را ترسیم و راه‌های نیل به آن را تبیین کرده‌اند. ضمن اینکه به طور مختصر به نقش زن در جمهوری اسلامی نیز اشاره داشته‌اند. بخش پنجم شامل مصاحبه‌های استاد در 2ماه آخر عمر شریفشان است که منعکس کننده آخرین نظرات ایشان درباره جمهوری اسلامی است. اما آنچه که تمایز دهنده این کتاب از سایر کتب شهید مطهری است، بخش دیباچه می‌باشد که حاوی شعری از استاد در غم فراق امام خمینی، و متن خیر مقدم بازگشت امام خمینی به ایران است که توسط استاد به رشته تحریر درآمده است.