حکمتها و اندرزها ج۱ و ج۲


حکمت ها و اندرز ها ج2
این کتاب ، مجموعه ای است مشتمل بر مقالاتی از استاد شهید که در سالهای ۱۳۳۹تا ۱۳۴۱هجری شمسی برای یک برنامه ی عمومی آشنایی با فرهنگ اسلامی و جهت ایراد به صورت گفتار و خطابه به رشته تحریر درآمده است و بیشتر مطالب آن پیرامون راه و رسم زندگی و دستورات اسلام در این باب است. از نظر مقایسه با سایر آثار استاد می توان گفت ، این اثر از یک سو شبیه به کتاب بیست گفتار است و از سوی دیگر با کتاب داستان راستان شباهت دارد.
برخی از عناوین و مباحث طرح شده در این کتاب عبارتند از : بردگان و آزادگان، ارکان سعادت بشر، ایمان و عمل صالح، خواری معصیت و عزت طاعت، محاسبه ی نفس، حق و تکلیف، روش سیاسی علی (ع)، دشمنان عقل، تقوا و روشن بینی، لزوم همگامی کار و دانش، فقر معنوی.

جوان تشنه ی حقیقت و جویای روش صحیح زندگی می تواند با مطالعه ی مقالات متنوع این کتاب به پاسخ سؤالات خود دست یابد. پرسش هایی از قبیل:

· ما که از زندگی چیزی نفهمیدیم. آیا زندگی بی معناست؟

· چرا انسان به هر آرزویی برسد آرزویی بزرگتر جلو چشمانش نمایان می شود؟

· احساس دائمی نگرانی و اضطراب از چیست و چه چیزی می تواند روح انسان را قانع کند؟

· بشر جایز الخطاست. آیا باید از انسان انتظار داشت که خطا نکند یا آن که خطاهای خود را تکرار نکند؟ چه عاملی باعث جلوگیری از تکرار خطا می شود؟

· چگونه می توان روحیه ای سالم، با نشاط و امیدوار داشت؟

· گاهی انسان با وسایل مختلف مثل موسیقی، رمان های عشقی و جنایی و فیلم های تخیلی به تخیل رو میآورد و به بر هم بافتن آرزوهای دور و دراز می پردازد. علت چیست؟

· از جمله مطالب شیرین این کتاب مقالاتی است با عناوین:

· ارزش سرمایه ی عمر

· انسان مربی خود

· لزوم همگامی کار و دانش

· موجبات کاهش تأثیر تعلیمات دین

· تعارف های دروغین

· ارکان سعادت بشر

· حقیقت زهد