روزشمار زندگی


13 بهمن 1289 (ه.ش).............. ولادت    

1310 .............................. عزیمت به حوزه علمیّه مشهد    

1316 .............................. هجرت به قم برای تحصیل علوم دینی    

1319 .............................. ورود به محضر درس امام خمینی(ره)    

1323 ........................... حضور در درس مرحوم آیت الله العظمی بروجردی

1325 ...................... تشرّف به محضر مرحوم حاج میرزا علی آقا شیرازی

1329 .............. ورود به محضر درس مرحوم علامه سیّد محمّدحسین طباطبائی

1331 ................................ مهاجرت به تهران

1332 ...................... انتشار جلد نخست کتاب «اصول فلسفه و روش رئالیسم»

1334 ................... شروع به تدریس در دانشکده الهیّات و معارف اسلامی
                             دانشگاه تهران

1334 ................ آغاز همکاری با مجامع اسلامی و کانونهای مذهبی از طریق
                          هدایت امور، ایراد سخنرانی، نگارش کتاب و ...

15 خرداد 1342 ................... دستگیری و انتقال به زندان موقّت شهربانی

1343 ........................ آغاز همکاری با «جمعیّتهای مؤتلفه اسلامی» به
                                  صلاحدید و امر حضرت امام خمینی(ره)

1346 ..................... اقدام به تأسیس حسینیّه ارشاد به کمک چند تن از دوستان

1348 .................... دستگیری به خاطر صدور اعلامیّه ای مبنی بر جمع اعانه
                              برای کمک به آوارگان فلسطینی

1349 ................................... کناره گیری از حسینیّه ارشاد

1349 – 1351 ..................... رهبری فعالیّتهای مسجد الجواد

1351 ................................... دستگیری و بازداشت و تعطیل مسجد الجواد

1351 – 1353 ..................... سخنرانی در مسجد جاوید و مسجد ارک و غیره

1354 ................................... ممنوعیّت از سخنرانی و حضور بر منابر

1355 ................................... کناره گیری از دانشکده الهیّات

1355 .................... سفر به نجف اشرف و تشرّف به محضر امام خمینی (ره)

1356 ................................... پایه گذاری «جامعه روحانیّت مبارز تهران»

1357 ................... سفر به پاریس و عهده دار شدن مسئوولیت تشکیل شورای
                              انقلاب اسلامی از طرف حضرت امام خمینی (ره)

1357 ................................... مسئوولیت کمیته استقبال از امام

11 اردیبهشت 1358 ............ شهادت