در این پست قصد داریم به معرفی کتاب مختصر  (( پیامبر امی )) ، نوشته آیت الله شهید مرتضی مطهری بپردازیم


پیامبر امی


این کتاب در اصل مقاله ای بوده است به قلم استاد شهید که در سال ۱۳۴۷هجری شمسی در کتاب محمد (ص) خاتم پیامبران -  که از سوی مؤسسه حسینیه ارشاد و زیر نظر آن شهید منتشر شد -  به چاپ رسید و پس از آن در زمان حیات استاد نیز به صورت رساله ای کوچک به زیور طبع آراسته شدعناوین مباحث طرح شده در این کتاب عبارتند از: رسول درس ناخوانده، دبیران پیغمبر، جریان حدیبیّه، ادعای عجیب، اتهام مخالفان، در فصل پایانی تحت عنوان «نتیجه» به جمع بندی و نتیجه گیری از مطالب کتاب پرداخته شده است.


او که با آن قلم و کاغذ و مرکب و خواندن و نوشتن آشنا نبود، در کتاب مقدس خویش به قلم و آثار قلم به عنوان یک امر مقدس سوگند یاد کرد و در اولین پیام اسمانی خود فرمان خواندن داد، وعلم ودانش ، وصنعت به کاربردن قلم را پس از نعمت آفرینش، بزرگترین نعمت ارزانی شده به بشر معرفی کرد.


آن کس که قلم به دست نگرفته بود بلافاصله پس از ورود به مدینه و ایجاد امکانات ساده نهضت قلم ایجاد کرد و با آن که خود، معلمی از بشر ندیده بود و دارالعلم و دانشگاهی طی نکرده بود، خود، معلم بشر و پدید آورنده دارالعلم ها و دانشگاه ها شد(پیامبر امی، صفحه ۸۸).


در این کتاب مسئله ((امی بودن)) پیامبر اسلام بر اساس تاریخ، شواهد قرآنی و قرائن فراوان از سوی استاد مطهری مورد بررسی قرار گرفته است.
 
فهرست و موضوعات این کتاب به شرح زیر است :
مقدمه
رسول درس ناخوانده  
اعترافات دیگران
ویل دورانت     
جان دیون پورت     
کونستان ورژیل گیورگیو     
گوستاو لوبون     
دوره ما قبل رسالت     
پیدایش خط در حجاز     
دوره رسالت و مخصوصا دوره مدینه  
 
دبیران پیغمبر  
نام دبیران رسول خدا در کتب تاریخ     
وظائف خاص هر یک از دبیران     
جریان حدیبیه
صورت پیمان صلح     
روایات شیعه درباره صورت پیمان صلح     
جریان حدیبیه به نقل از مورخان 
نقل ها در جریان حدیبیه یکنواخت نیست 
ادعای عجیب 
مفهوم کلمه امی
تفسیر کلمه امی از نظر مفسران اسلامی 
اهل ام القری
مشرکین عرب که تابع کتاب آسمانی نبودند   
نقل سخنان دکتر سید عبداللطیف در مفهوم کلمه امی     
نقد سخنان مشارالیه      
سبب پیدایش " نهضت قلم"     
کتابخانه دکارت ، حکیم فرانسوی     
گفته سیدجمال الدین اسدآبادی     
رسول اکرم از زبان علی 
سخنان ابن خلدون در مقدمه معروف خود     
مفهوم دو کلمه " صحیفه" و " یتلوا"
تواریخ و احادیث     
اتهام مخالفان     
نتیجه